Om Landmark

Huvudkontoret ligger i San Francisco och ägs av dess anställda, Landmark erbjuder program som utmanar traditionella perspektiv och invanda mönster för beslutsfattande. Dessa kurser ger dig nya verktyg - även ny användning av språket - för att skapa betydande förändring och påverka den inre naturen av vad som är möjligt. Som ett resultat kan kursdeltagarna se nya möjligheter till effektiva åtgärder i det dagliga livets frågor. Människor kan uppnå en högre standard av kvalitet, och att tänka och agera utanför de befintliga gränserna eller synsätten.

Fördelarna med denna forskning och utveckling finns i Landmarks kursprogram, och erbjuds inom både den offentliga och privata sektorn genom en unik, helt beprövad metod av lärande.

Landmark Forum är grunden för alla de utbildningsprogram som erbjuds av Landmark. I många fall har människor som deltagit i Landmark Forum gått vidare genom att delta i efterföljande kurs som syftar till att hantera områden av speciellt intresse, t.ex. familj och att kunna bra kommunicera.

Landmarks utbud erbjuds i över 125 städer runt om i världen. Antalet personer som deltar i dessa kurser varje år gör Landmark till en av de största, viktigaste och mångsidiga "campusen" i världen.

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan