Landmark Forum

Omdefiniera essensen av vad som är möjligt

Skapa positiva och permanenta förändringar i din livskvalitet

Mer än 94 procent av de deltagare som tillfrågades rapporterade att Landmark Forum har gjort en stor och varaktig skillnad i deras liv.

Landmark Forum är utformat för att skapa positiva och permanenta förändringar i din livskvalitet – på bara tre dagar. Dessa förändringar är den direkta orsaken till en ny och unik typ av frihet och förmåga – friheten att känna sig lugn och förmågan att vara effektiv i de områden som är viktigast för dig: kvaliteten i dina relationer, ditt självförtroende i livet, din personliga produktivitet, din upplevelse av den skillnad du gör, din glädje av livet.

Landmark Forum Introduktion med Dr Nancy Zapolski
En introduktion till Landmark Forum med dr Nancy Zapolski.
(på engelska) Introduktions Video

Landmark Forum: Hur det fungerar

Landmarks banbrytande teknik

Landmark Forum erbjuder en praktisk metod för att skapa genombrott – resultat som är både extraordinära och oförutsägbara. Landmark Forum är grundat i en modell av transformativt lärande – ett sätt att lära sig som ger människor en medvetenhet om de grundläggande strukturer i vilka de vet, tänker och agerar. Från denna medvetenhet följer en fundamental förändring som gör att människor är mer i samklang med sina egna och andras möjligheter. Deltagarna upptäcker att de kan tänka och agera bortom existerande åsikter och gränser – i sitt privatliv, sitt yrkesliv, sina relationer och sina bredare intressegrupper.

Kursdetaljer

Landmark Forum

Kursen äger rum under tre dagar i följd samt en kvällssession (normalt fredag, lördag och söndag samt tisdagkvällen). Varje heldag börjar kl. 09.00 och slutar ca 22.00. Raster sker ca var 2–3 timmar, med en 90 minuter lång paus för kvällsmat. Kvällssessionen sträcker sig normalt från kl. 19.00 till 22.15 (på vissa platser från kl. 19.30 till 22.45). Obs! Landmark-forum som presenteras på mer än ett språk samtidigt kan sluta så sent som 24.00.

För information om kursavgiften och anmälan, kontakta oss.

Kursplan för Landmark Forum

En daglig beskrivning

Dag ett

Dag ett

Orientering och översikt: Hur Landmark Forum fungerar
Deltagarna får en översikt – en uppfattning om vad de kan förvänta sig samt tips och idéer om hur de kan få ut mest värde. Det dagliga schemat gås igenom och det finns möjlighet att ställa frågor.

Dag två

Dag två

Illusionen om någon gång: En ny syn på möjligheter
Om någon sa till oss "X är möjligt", skulle vi normalt uppfatta detta som att de menar att X inte existerar nu och att dess existens, även någon gång i framtiden, är oviss. Vårt sätt att använda ordet möjlighet skiljer sig från detta vanliga bruk. Vi talar inte om någonting avlägset eller något som eventuellt kan hända i framtiden. I det här avsnittet kommer vi att betrakta begreppet möjlighet i ett helt nytt ljus.

Dag tre

Dag Tre

Det förflutnas genomträngande inflytande
Mycket av det som utgör idag och t.o.m. imorgon verkar vara en fortsättning på eller en variation av det som har varit tidigare. Det vi ser som möjligt - det mål vi jobbar mot - är i stort sett en mer omfångsrik, bättre eller annorlunda version av det förflutna.

Avslutningskvällen

Avslutningskvällen

Nya möjligheter, genombrottsresultat och en snabb återblick
Under detta sista tre timmar långa avsnitt berättar deltagarna för varandra och deras inbjudna gäster om de nya möjligheter som de har skapat för sig själva. Viktiga diskussioner och insikter tas upp igen för att fördjupa vår förståelse av distinktionerna i Landmark Forum och varför de är viktiga i våra liv.

Registrera dig nu

Hitta kursorter och datum som passar dig perfekt.

För information om kursavgiften och anmälan, kontakta oss.

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan