Avancerad vidareutbildning

Skapa en framtid från din egen design, utan att känna dig begränsad av dåtiden. Flytta tanken kring möjlighet från en abstrakt idé till en vardaglig verklighet.

Den avancerade kursen börjar där Landmark forumet hade sitt slut.

De Landmark avancerade kurserna lovar att förse sig med de verktyg och den teknologi som du kan använda dig av för att skapa en framtid från din egen design. Under denne kurs kommer du att:

  • Utveckla ett system för att känna igen saker för vad de verkligen är - distinkt från ditt hopp, preferenser och rädslor.
  • Ta ett steg utanför dina familjära och habituella tankesätt för att uppfinna helt nya perspektiv och tillvägagångssätt som leder till nya sätt att vara och agera.
  • Designa en framtid från framtiden, utan att begränsas av dåtiden.
  • Flytta tanken kring möjlighet från en abstrakt idé till en vardaglig verklighet.

Istället för att begränsas av den som du anser dig vara kommer möjligheter kring att vara och bete sig att visa sig själva för dig på ett kraftfullt vis. Med denne klarhet kommer en ny kraft och frihet som ger dig hands-on tillgång till en värld som är öppen till att bli uppfunnen. Din vision och mål börjar att uppkomma och blomma ut - för att bjuda in en handlingsplan som tillåter dig att göra den skillnad som du vill. Villkor och omständigheter börjar att skifta runt och omgruppera sig inuti det som du står för. Du kommer att ha friheten att välja ett rikare och mer expansivs spel, och möta kallalesen av möjlighet som är större än dig själv.

Kursinnehåll

Förutsättningar
Fullgjort Landmark Forum.

Lektioner
Landmark fortsättningskurs äger rum under tre dagar - fredag, lördag och söndag, från 10:00 till 23:30. Det finns också en kvällskurs följande tisdag 19:00 till 22:15 (på vissa platser, från 19:30 till 22:45) för att slutföra kursen. Raster är schemalagda regelbundet under dagen, däribland 90-minuters matrast.

För mer information
För avgifter, schemainformation och för att registrera dig, vänligen kontakta oss.

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan