Uttryck dig fullt ut,

gör skillnad, bli en ledare

Kurs för självförverkligande och ledarskap

I varje ögonblick har vi möjlighet att uttrycka oss - i våra familjer, i våra jobb, i våra samhällen. Vi vill vara annorlunda, bidra till livskvalitet, att ha en påverkan som är lika med vad vi ser som möjligt. Med Landmark självförverkligande och ledarskaps kurs, kommer du att upptäcka i första hand vad det innebär att fullständigt uttrycka dig och kunna förmedla ledarskap. Du kommer att utforma ett projekt och du kommer att uppleva skillnaden du kan göra i större skala. Du ser hur din passion, ditt engagemang och dina visioner vaknar till liv.

I detta program kommer du att:

  • Utöka din förmåga att uttrycka dig fullständigt så att andra relaterar på nytt sätt — inte från sina tidigare erfarenheter av dig, utan från de nya möjligheter som du har skapat.
  • Utveckla förmågan att påverka och förändra den miljö där du uttrycker dig, så att din omgivning välkomnar och uppmuntrar ditt bidrag.
  • Utökar din naturliga utstrålning och förmåga till ledarskap.
  • Finner att du själv uttrycker dina tankar och idéer på ett nytt effektivt sätt som framkallar förståelse, samarbete och partnerskap med andra.
  • Finner dig själv full av energi och upptäcker vad som krävs för att göra andra kraftfulla och kunna skapa nya möjligheter i deras liv och att få dom möjligheterna uppfyllda.

För att se vad kursdeltagarna har åstadkommit, Besök sidan Grads Making a Difference. (på engelska)

Kursinnehåll

Förutsättningar
Att ha slutfört Landmark Forum och dess fortsättningskurs.

Lektioner
Landmarks kurs för självförverkligande och ledarskap genomförs genom dialog och övningar under en fyramånadersperiod. Deltagarna träffas varje månad på en lördag eller söndag från kl. 10:00 till 22:00, och dessutom under veckorna när inga helgmöten sker, en 2 1 / 2 timme kvällssession. (Det blir sammanlagt 12 kvälls sessioner.)

För mer information
För avgifter, schemainformation och för att registrera dig, vänligen kontakta oss.

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan