94 % av deltagarna

säger att Landmark gjorde en grundlig och varande förändring i deras liv.

Artiklar om Landmark

Landmark har haft ett stort inflytande och företagets verksamhet har uppmärksammats i mångatidningar och tidskrifter. Här följer ett urval av artiklar:

Erkännandet av Werner Erhard

The New York Times

I den stora artikeln i New York Times Magazine erkänns Werner Erhards vidsträckta och varaktiga bidrag (inklusive hans nuvarande akademiska arbete) och Landmarks ledande position som en internationellt erkänd traditionell ledare i personlig och professionell utveckling och utbildning.

Se utdrag från Träning för själen

The Boston Globe

"Men jag kunde inte förneka vad jag sågmed mina egna ögon. Jag kunde se transformationen hända alldeles framför mig." En månadsenare säger deltagare att deras liv och attityder fortfarande är förändrade.

Se utdrag från The Story of Our Lives (engelsk text)

London Times Magazine

"När vi gick ut därifrån (Landmark Forum) var vi märkbart mycket lyckligare än tre dagar tidigare. Det var en förtrollande upplevelse."

Se utdrag från Time Magazine (engelsk text)

"Landmark hållerpå att bli ett världskänt företag med [53] kontor i [21] länder och nästan [2,400,000] personer har deltagit i Landmark Forum!"

Se utdrag från The Landmark Forum (engelsk text)

Sydney Tribune

"Om du vill ha ett extraordinärt liv och är helt inställd på att göra det bästa av dina egna förutsättningar - delta i Landmark Forum." Jag vill inte låtasom en reklamslogan, men vilken beskrivning man än gör av Landmark Forum kommer den att hamna långtunder vad kursen verkligen ger.

Se utdrag från Helgen som förändrade mitt liv

Teen Magazine

"Det är underbart! Jag visste inte att jag kunde vara så lycklig. Och, det har jag till stor del Landmark att tacka för."

Se utdrag från En kurs för förändring

Health & Fitness Magazine

"Jag kan helt ärligt säga att Landmark Forum transformerade mitt liv."

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan