Frågor och svar

Vad är Landmark?
Landmark är ett världsomspännande företag grundat i USA i januari 1991 med huvudkontor i San Francisco, erkänt för sin unika utbildningsmetodik, som ger enaståenderesultat under en mycket kort tidsperiod.

Vad är det Landmark erbjuder?
Landmark erbjuder program och kursplaner till individer, organisationer, institutioner och samhällsgrupper. Landmark Forum, som är grunden för Landmarks tjänster samt företagets efterföljande kurser, behandlar mångaområdenoch ämnen som är relevanta för det vardagliga livet.

Hur fungerar Landmark Forum?
I motsats till vanliga utbildningsmetoder, så med hjälp av Landmarks utbildningsmetodik tillämpar du det du lärt dig spontant. Landmarks metod är mera som coachning än undervisning, mera som dialog än föreläsning, mera som att skaffa sig förmågorän att komma ihågregler och information. Läs Landmark Forums Kursöversikt.

Vad är fördelarna med Landmark Forum?
Landmark Forum är speciellt utformat att ta fram positiva och beståendeskiften i din livskvalité och i områdensom är mest viktiga för dig - dina relationer, din familj, din ekonomiska framtid och till tillfredställelse på arbetet. Läs mer om Landmark Forums fördelar (på engelska). I oberoende undersökningar, säger 7 av 10 personer att Landmark Forum var en av de mest givande upplevelserna i deras liv.

Vem äger Landmark?
Landmark ägs av sina nuvarande och tidigare anställda. Organisationens ledningsgrupp rapporterar till en styrelse som årligenväljs av aktieägarna.

Är Landmarks utbildningar i samma slag som religion eller terapi?
Landmark Forums innehåll, metod och tillvägagångssätt har blivit ingåendeundersökt av dussintals av psykologer, psykiatriker, prästerskap och andra specialister. Deras slutsats är att Landmarks program inte är psykologi, sociologi, sektliknande eller religion. Faktum är att mångaav dessa fackmän efter sina efterforskningar rekommenderar Landmark och dess program. Läs expertutlåtanden.

Varför kan missuppfattningar uppstå i media angåendeLandmark?
Även om majoriteten av mediebevakningen om Landmark är positiv så förekommer vilseledande information. Missuppfattningar om Landmark har blivit ändrats eller dragits tillbaka - emellertid kan negativa beskrivningar ibland återupprepas. När någontingär nytt och tilldrar sig mycket intresse så börja människor prata om det. De formar sina åsikter, ofta inte baserat på fakta eller ursprunglig forskning utan på vad dom har hört - ibland tolkningar i andra-, tredje- och till och med fjärde hand. Som ett resultat kan felaktiga och negativa historier ta sig an ett eget liv och ibland bli publicerade. Men för det mesta har publiciteten om Landmark varit oberoende och positiv.

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan