Kvällsseminarier

Expandera och bemästra din förändring

Seminarieprogram

Designat för att ge dig redskap och kraft, seminarierna gör att du på djupet kan integrera visionerna från Landmark Forum i ditt liv. De ger dig en plattform att arbeta med det som händer direkt framför dig - personliga projekt och mål så stora som du själv vill - och hitta rätta medlen för att uppnå något som en gång verkade ouppnåeligt. Varje seminarium behandlar ett specifikt ämne som gör livet kraftfullt, ger relationer, kreativitet, integritet, pengar, hälsa, och vad som krävs för att lyckas.

Seminarier äger rum i hundratals städer världen runt och är öppna för personer som har fullföljt Landmark Forum. Med i genomsnitt 70.000 deltagare varje år, så är Landmark seminarieprogram en viktig faktor för att göra Landmark till en av de största, mest betydelsefulla och skiftande "campusen" i världen.

Lektioner
Detta seminarium sker under 10 kvälls-sessioner, vanligtvis under en tremånadersperiod. Varje session är cirka 3 timmar lång.

Liste des séminaires
För att ta reda vilka av följande seminarier för närvarande är planerade, kontakta oss.

 • Landmark Forum i verkligheten
 • Ett påhittat Life – mitt liv, min skapelse Att vara fantastisk
 • Genombrott – Att leva utanför boxen
 • Engagemang – vägen till äventyr
 • Integritet – Det viktiga grundbegreppet
 • Att leva passionerat – Konsten att kunna spela väl med livets spelregler
 • Relationer – Grunderna för kärlek, romantik och partnerskap
 • Briljans – att vara i zonen
 • Kreativitet – Liv som ett skapande
 • Att skapa mirakel – en ny värld av möjligheter
 • Att vara extraordinär – Konsten och att ta vara på möjligheter
 • Sex och intimitet – Från begränsningar till möjligheter
 • Framgång – Kraften hos innehåll
 • Pengar – från oro till frihet
 • Bortom hälsa – ett genombrott för välbefinnande

För mer information
För avgifter, schemainformation och för att registrera dig, vänligen kontakta oss.

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan