Expertutlåtanden

3 february, 1997

Till den det vederbör:

Jag har genomfört Landmark Educations Utbildningsplan för Livet, där Forum ingår som grundkursen. Jag gjorde Forum i juli 1989 och jag har därefter fortsatt att delta i kursverksamheten på Landmark med diverse seminarieserier och ledarskapsprogram. För tilfället deltar jag i ett träningsprogram för ledarskap som heter ”Team Management and Leadership Program” (TMLP).

När jag anmälde mig till Forum, var jag så kallad ’specialagent’ inom FBI i Houston. Dessutom har jag arbetat som polismästare i Los Angeles i fem och ett halvt år. Jag har alltid varit och är fortfarande mycket noggrann vad gäller vilka jag har att göra med.

Jag anser att utbildningarna på Landmark har hjälpt mig att ökat min personliga och yrkesmässiga effektivitet som utredare och statstjänsteman. Jag har tidigare rekommenderat utbildningar på Landmark åt FBI-Akademin i Quantico, Virginia. Jag hade inte gjort det om jag inte trodde att arbetet i sig och dess användbarhet var värdefulla och sunda. För tillfället arbetar jag som konstnär, vilket har varit en barndomsdröm. Landmarks metoder är en av de saker som har hjälpt mig att framgångsrikt ge mig in på en ny yrkesbana.

Jag kan varmt rekommendera arbetet inom polisen som ett hederligt och tillfredsställande arbete, samtidigt som jag ser konstnärsyrket som ett uttryck för att jag är sann mot mig själv. Genom att använda Landmarks verktyg har den flexibiliteten blivit mer tillgänglig för mig i livet.

Sammanfattningsvis så är Landmark Education inte alls någon sekt. Företaget anordnar en utbildning i genombrottsresultat har gett mig ett starkt komplement till den traditionella utbildning som har sedan tidigare. Att kalla företaget en sekt stämmer inte och det vore ett misstag om de verktyg som lärs ut på grund av den sortens påståenden inte längre vore tillgängliga för dem som är intresserade.

Därutöver är jag intelligent nog för att kunna känna igen en sekt. En sekt skulle inte ge mig någon frihet att göra mina egna val. Så har aldrig varit fallet på Landmark och är det inte heller nu.

Tack för övervägandet! 
Med vänlig hälsning,

Aloma D Marquis
Tidigare Specialagent inom FBI
410 Anita, #1C, Houston, Texas 77006, USA

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan