Expertutlåtanden

Torsdag 20 juni 2002

Till den som det berör

Mitt namn är Thomas Silfving och jag är specialiserad på psykologi i Sverige. Jag har 21 års erfarenhet av psykologi. Jag har medverkat i Landmark Educations program och jag är mycket bekant med dessa program, deras innehåll och deras metodik.

Min långa erfarenhet av Landmark är att utbildningen har stort värde för många människor som vill utvecklas i sina liv. Att det är någon form av ”hjärntvätt” av ”massorna” är rent nonsens, eftersom merparten av deltagarna är akademiker, tränade individer, med ett klart och välutvecklat intellekt, dvs. de kan tänka själva. ”Hjärntvätt” i sin ursprungliga form tilltalar en helt annan publik. Landmark är inte ett verktyg/instrument för förstörelse, snarare motsatsen. Det finns inte några avsikter att manipulera människorna.

Landmark har bland annat en rigorös urvalsprocesss. Det är helt klart att få utbildningsprogram i Sverige garanterar att deras deltagare är vid god hälsa genom hela utbildningen/programmet. Detta gör Landmark.

Det framgår också tydligt av Landmarks uppdragsdeklaration att det inte handlar om psykologi eller terapi. En av de drivande krafterna bakom att människor i utbildningsprogrammen är framgångsrika, känner sig stolta och väl servade samt upplever välbefinnande, är att jag ofta engageras som therapist on call. Det är i sig självt ett uttryck för omsorgen om kursdeltagarna. Det är inget bevis i sig självt. Dessutom stöds och samarbetar Landmark med psykoterapeutiska sammanslutningar, i det att företaget har begärt (en sund begäran) att deltagarna som deltar i Landmarks utbildningsprogram först talar med sin respektive terapeut, för att fastställa om det är lämpligt att ta del av Landmarks program samtidigt som de går i psykoterapi. Här ser man ytterligare ett exempel på omsorg om den individuella personens välmående.

Det ovan nämnda, rigorösa regelsystemet, utgör en integrerad del av Landmark. Det är tydligt att de inte kan absolut garantera att alla deltagare är helt ärliga och uppriktiga om deras mentala status. Det är helt otänkbart, inom något led av affärsverksamheten, att tro att det inte finns människor som ”luras/ljuger”. Men mitt klara intryck är att Landmark gör allt som är möjligt för att försäkra att människor som inte är lämpliga, inte heller deltar.

Jag har varit engagerad i Landmark sedan tidiga 1990-talet. Mitt intryck är att det inte finns något farligt eller skadligt kring Landmarks program eller programmens innehåll. Programmet orsakar inte psykoser. Först och främst, inte får en psykos. Psykoser är en medfödd sjukdom.

Psykoser är ett ”ickesocialt” tillstånd, vilket är en konsekvens av en lång rad av händelser, vanligen över en längre tidsperiod, som en person stegvis går in i. Vanligen är det en tyst och skrämmande process för både personen som är föremål för tillståndet, och för dennes närmaste vänner och släktingar. Inte heller är det ett tillstånd som tar två veckor av behandling på sjukhus för att bli frisk.

Slutligen, min upplevelse av Landmark är positiv. Jag har under åren mött människor som har fått ut mycket av Landmarks program i sina personliga liv. Människor som har deltagit har lärt sig mycket om sig själva och livet med hjälp och stöd av Landmarks unika utbildningsprogram.

Thomas Silfving

Psykolog, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, skribent och författare.

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan