Expertutlåtanden

Dr Lowell D Streiker
16 februari 1993

Bäste Herr Kristensen,

Jag har fått veta att ni och er organisation stämplar Landmark Education som en ”sekt”. Jag har arbetat som rådgivare i sektfrågor i sju år i USA, Canada, Storbritannien, Afrika och Japan. Jag har haft åtskilliga kontakter med sekter och har arbetat med de skador som de har åsamkat individer och deras familjer. Jag har dessutom skrivit flera böcker om sekter. Jag anses vara en ledande expert på det här området.   

Jag fick först höra talas om Forum 1985 och deltog själv i Forum 1987. Jag har också granskat Landmark Educations arbete.

De utbildningar som Landmark Education tillhandahåller ger människor ett värdefullt tillfälle att titta närmare på sina liv. Det finns ingenting som kan leda till slutsatsen att Forum är en sekt. Det jag har sett är tvärtom att människor har blivit mer engagerade i sina familjer och sin omgivning. En stor vikt läggs vid vad det innebär att  ta ansvar inom familjen och i andra sammanhang.

Jag kan utan minsta tvivel slå fast att Forum inte är någon sekt. Det finns många kännetecken på sekter och jag har prövat ifall något av dessa kännetecken återfinns i Forum och Landmark Education. Begreppet ”sekt” är nedlåtande och har ingen klar vetenskaplig definition. Likafullt har jag genom mitt arbete kunnat följa hur individer och familjer har krossats på grund av samröre med vissa sorters religiösa rörelser. Dessa rörelser har vissa gemensamma karakteristika:

  • Sekter är religiösa grupper, men bygger på auktoritära ledares läror snarare än på traditioner.
  • En sekt är en hierarkisk, strängt disciplinerad grupp som tar all tid i anspråk från sina medlemmar, liksom deras resurser och engagemang. 
  • En sekt anser att den har ensamrätt på sanningen och ser omvärlden som sina fiender.
  • Kärnan i sekters aktiviteter handlar om att värva nya medlemmar och att samla pengar åt gruppen.
  • Initiering hos sekter bygger ofta på bedrägeri och psykiskt tvång.
  • Sekter tjänar ofta pengar under falska förespeglingar.
  • Sektmedlemmar uppmuntras att avskärma sig från familj och vänner.
  • Medlemmar i sekter överlåter viktiga beslut om karriär och äktenskap till ledaren. I många fall ger sektmedlemmarna sina egendomar och inkomster till gruppen och blir därigenom helt beroende av gruppen.
  • Många sekter ägnar sig åt medvetandeförändrande övningar för att förstärka gruppens inflytande över individen.
Landmark och Forum har inget av dessa karakteristika. Forum är ingen sekt, vare sig religiöst eller i någon annan bemärkelse av ordet.

Hälsningar,

Dr Lowell D Streiker

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan