Expertutlåtanden

Inglewood, Kalifornien
1 Manchester Boulevard, Inglewood, Kalifornien 90301-1750

16 juli 1998

Till Marsha Morton, vd på Landmarks center i Los Angeles

Kära Marsha,

I min egenskap av polistjänsteman med över 30 års erfarenhet, vill jag ännu en gång uttrycka hur mitt deltagande i Landmarks ”Utbildningsplan för Livet” har bidragit till mitt privatliv och mitt arbete. Sedan jag gjorde Forum och den Avancerade Kursen 1992 har jag mognat ofantligt som make, far, administratör och medborgare.

Träningen hos Landmark har gjort det möjligt för mig att ta ansvar för problem som tidigare bara gjorde mig frustrerad. Den har också gett mig en känsla av makt över mitt liv och ökat min förmåga att kommunicera med andra. Jag vill uppmana dig att fortsätta dela med dig av budskapet att det inte finns någon gräns för vilka möjligheter som människor kan skapa.

Med bästa hälsning,

Ronald C. Banks
Polischef

Landmark Worldwide

Lev ett extraordinärt liv
Omdefiniera vad som är möjligt

Registrera dig nu Kursanmälan